Historisk tilbakeblikk 30 år

Første styre/interimsstyre - 22. april 1985 var sammensatt slik:
Bjørn Krokmo, Kåre Dreyer, Helge Olsen, Steinar Furuly, Gunnar Kristiansen (leder).

Ordinært styre ble konstituert 7. mai 1985, med 25 medlemmer tilstede.
Bjørn Krokmo (leder), Steinar Furuly (nestleder), Unni Steinlund (kasserer), Helge Olsen (styremedlem), Rolf Knutsen (styremedlem), Britt Karin Dreyer (fungerte som sekretær utenfor styret).

Noen av grunnpilarene har vi med oss fortsatt. Unni Steinlund, Steinar Furuly, Rolf Knutsen og Ilmar Monlund - alle er fortsatt nesten like aktive som de var i 1985. Noen har vært over i andre avdelinger underveis og Unni har sittet i flere styrer som kasserer gjennom årene. Ilmar har bak seg 18 år som leder i avdelinga og var med i landsstyret i rundt ti år, bl.a. da regionene ble stiftet og er fortsatt aktiv i avdelinga.

Hvorfor ble det en avdeling Lyngenfjord

På slutten av 70-tallet og i begynnelsen av 80-tallet begynte det å bli mange campingvogneiere i Troms. I vårt område var vintercamping i Skibotndalen populært. Gamle veisløyfer og andre høvelige plasser ble brøytet eller håndmåket for å gjøre plass til campere på vårvinteren og fram til over påske. Dette ble svært populært etter hvert og var nok en av hovedårsakene til at campere gikk sammen for å starte egen caravan club. Vi ønsket å være med på å utvikle en forsvarlig og regulert vinterturisme i Skibotndalen sammen med kommunen.

I 1986 gikk reinbeitedistriktet inn for at all camping i Skibotndalen skulle opphøre (sommer og vinter). De mente at camping ville forstyrre og skade reindrifta. Avdeling Lyngenfjord fikk avtale med Statskog for å planlegge en utbygging med sanitærbygg/servicebygg på Stortippen. Etter hvert ble vognplassene ved Galgo stengt av hensyn til reindriften og det ble tillatt å campe i Perskogen og på Stortippen. I 1994 ble campingen ved Stortippen redusert til 2 uker i året i forbindelse med påsken. Også dette på grunn av ulemper for reindriften.

I 1996 ble det campet i Perskogen fra 16. februar til 5. mai. Det var totalt 61 vogner der og det ble opprettet snøscooterløype til Doggejavre.

I 1997 ble det opprettet anleggskomité for Perskogen. Planene kom så langt at vi jobbet fram et prosjekt med 64 vognplasser, men interessen var laber. Bare 21 meldte sin interesse for prosjektet.

Avdelinga sa opp avtalen med Statskog og mange medlemmer flytta over til Kilpisjärvi i Finland.

I sterk kontrast med Skibotndalen, var det her tilrettelagt for vintercamping med de fleste fasiliteter som camperne ønsket seg. Her var det tilgang til strøm, sanitæranlegg, dusj og badstue, tømmeplasser for toaletter og gråvann. Her var det også tilrettelagt med snøscooterløyper og skiløyper og her var det også dagligvarebutikk og restauranter i nærheten.

Bare 20 vogner ble igjen i Skibotndalen. Disse gikk inn i et samarbeid om «Perskogen Camping» som hadde dukket opp som ny interessent for utbygging. Stedet drives fortsatt av et «styre» med opp til et 20talls vogner på vinteren mellom februar og mai måned.

Styret i jubileumsåret:
Odd Reidar Hansen (leder), Jørn Are Frostad (nestleder), Gunn Sissel Mjøs Siikavuopio (kasserer), Aslaug Moen (sekretær), Terje Karlsen (styremedlem).

Ledere gjennom tiden:
Bjørn Krokmo, Ilmar Monlund, Tor-Erik Skoglund, Tor Jørgen Johnsen, Magnar Ryeng, Odd Reidar Hansen.

Medlemmer helt fra starten:
Unni Steinlund (kasserer), Steinar Furuly (interimsstyre/nestleder), Rolf Knutsen (styremedlem), Ilmar Monlund (kom med i styret fra 1988).

Tenk dåkker hvor mange tillitsfolk som har vært med gjennom 30 år - det har nok passert 100.
Leder, nestleder sekretær, kasserer, styremedlemmer varamenn, valgkomiteer, sportskomite, arrangementskomiteer, treffkomite, treffkomite nord, rekvisittansvarlige, tekniske kontaktpersoner, kjøreinstruktører, Edle Drag komiteer, medlemsbladanvarlige, og mange, mange andre som frivillig har stilt seg til rådighet for avdelinga.

Tenk hvor mange årsmøter, styremøter, medlemsmøter, komitemøter, reiser til sentrale møter, landsstyremøter, lederkonferanser, landsmøter, regionstyremøter.

Tenk på hvor mange-saker som har vært behandlet i årsmøter, styremøter,- medlemsmøter og i komitemøter.

Og våre medlemmer og tillitsvalgte har ikke bare sotte hjemme. Vi har vært med der det skjer ting og forsøkt å påvirke omverden til beste for våre medlemmer.

  • Vi har hvert år deltatt i sentrale lederkonferanser
  • Vi har vært på de aller fleste regionårsmøter
  • Vi har hatt representanter på Landsstyremøter
  • Vi har deltatt på Landsmøter
  • Vi har arrangert Pinsetreff, Nordkalott-treff, og vært medarrangør på Nordisk Camping Treff
  • Vi har hatt klubblokale fra 1995 og hatt drift av eget kontor fram til 2009
  • Vi har hatt medlemsblad fra 1992 og har dette i oppegående stand fortsatt med 2 utgaver i året
  • Vi var i en årrekke vært medarrangør av Nord-Norsk Trekkspilltreff på Polleidet i Lyngen
  • Vi har i de senere årene vært medarrangør av Dansegalla i Skibotn

Sistnevnte er et stort arrangement med rundt 700 billetter til salgs hver gang. Dette er et krevende arrangement som også gir oss god inntekt.

Det synkende medlemstallet i vår organisasjon er et stadig tilbakevendende problem. I løpet av de siste årene er medlemstallet redusert med rundt 50%. Dette virker skremmende på gamle slitere i avdelinga, men trenden er lik for hele landet.

Medlemspleie og medlemsverving er viktige tiltak for å stabilisere og øke interessen for å være sammen og arbeide for caravanistene.

En titt tilbake i historia sier oss at vi har hatt mange dyktige og entusiastiske medlemmer som har gjort en flott innsats for avdelinga.

Vi sitter igjen med mange gode minner.

Noen av dem er borte for alltid, men det gjør godt å kunne tenke tilbake og minnes dem.

NBCC avdeling Lyngenfjord ønskes mange gode nye år på veiene i framtiden – i arbeid for trivelig fellesskap og utvikling.